Fördröjningsmoduler

Specifik avstängning av frekvensomriktare
Fördröjningsmoduler från DOLD möjliggör specifik avstängning av frekvensomriktare, vilket minskar risken för personskador. Ett typiskt användningsområde är höghastighetsverktyg som fortsätter att röra sig efter avstängning. Produktiviteten påverkas inte eftersom maskinen omedelbart kan startas igen. Nödstoppet av den farliga rörelsen kan påskyndas genom en specifik avstängning i enlighet med stoppkategori 1 genom att tillåta att motorbromsfunktioner används under avstängningsfördröjningen och/eller att frekvensomriktarens hastighet kan regleras.

ETT BRETT SORTIMENT

Se fler av våra reläer på DOLDs hemsida

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag