Förlängningsmoduler

Universella kontaktutbyggnader för basmoduler. Med expansionsmodulerna från DOLD kan du helt enkelt multiplicera utgångskontakterna i basmodulerna för att kunna avaktivera valfritt antal styrkretsar på ett säkert sätt. Det handlar om kompakta kopplingsenheter med tvångsstyrda säkerhetsreläer som styrs av respektive funktionsmodul (basmodul) och övervakas via en returkrets. En kostnadseffektiv kontaktmultiplicering möjliggörs genom uppdelningen i flera styrkretsar.

ETT BRETT SORTIMENT

Se fler av våra reläer på DOLDs hemsida

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag