Säkerhetsrelämoduler

SAFEMASTER – från monofunktionella säkerhetsreläer till multifunktionella, konfigurerbara säkerhetssystem samt trådlösa säkerhetslösningar
Säkerhetsreläerna i SAFEMASTER-serien övervakar säkerhetsfunktioner som nödstopp, skyddsgrind, ljusbarriär, tvåhandskontroll, säkerhetsmatta eller ljusraster samt andra funktioner. Lösningarna för säker drivövervakning ger ökad produktivitet och operatörssäkerhet genom att kombinera säker hastighets-, stillestånds- eller frekvensövervakning, som tillval även sensorlös. De multifunktionella säkerhetslösningarna möjliggör säker övervakning av alla säkerhetskretsar i maskiner och system genom modulära och konfigurerbara säkerhetssystem. Förutom det säkra mobila radiostyrda nödstoppssystemet och de trådlösa aktiveringsbrytarna i SAFEMASTER W-familjen erbjuder Dold även ett säkert, dubbelriktat radiosäkerhetssystem.

Kundorienterade lösningar 
Dold utvecklar skräddarsydda lösningar för individuella kundapplikationer inom området säkerhetsteknik. Förutom ett stort antal enheter med standardfunktioner erbjuder vi många års erfarenhet av utveckling av individuella, ekonomiska problemlösningar. Från monofunktionella eller multifunktionella säkerhetsrelämoduler till modulära, konfigurerbara säkerhetssystem med fältbussanslutning till radiostyrda säkerhetssystem - Dold utvecklar säkra, samordnade komponenter från en enda källa. Som lösningsleverantör levererar vi innovativa produkter till en mängd olika marknader, t.ex. maskin- och anläggningskonstruktion, kraftgenerering och distribution, järnväg och medicinteknik samt råvaruförädlingsindustrin och överallt där säkerhet har högsta prioritet

Allt från en enda källa - SAFEMASTER-produktsortimentet omfattar följande komponenter och system:

  • Nödstoppsmoduler
  • Utvärdering av tvåhands-/skyddsmatta
  • Övervakning av skyddsgrindar
  • Utvärdering av ljusbarriärer/ ljusraster
  • Förlängnings-/fördröjnings-/gränssnittsmoduler
  • Övervakning av stillastående / hastighet / frekvens
  • Multifunktionella säkerhetssystem
  • Trådlösa säkerhetslösningar

ETT BRETT SORTIMENT

Se fler av våra reläer på DOLDs hemsida

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag