Moduler för säkerhetsmattor

Strömbrytare för säkerhetsorienterade säkerhetsmattor och säkerhetslister
Säkerhetsmattor från DOLD för att säkra stora riskområden och för att fungera som tillträdeskontroll till maskiner. Dessa säkerhetsanordningar stoppar omedelbart farliga rörelser när de utlöses av en aktiverande kraft, t.ex. när en person trampar på dem, genom att utfärda ett kontrollkommando som utförs via DOLD utvärderingsmodul. Säkerhetsmattemodulerna är i enlighet med säkerhetskategori 4 / PL e enligt DIN EN ISO 13849. Deras funktion övervakas kontinuerligt och kan anpassas individuellt till de områden som ska skyddas.

ETT BRETT SORTIMENT

Se fler av våra reläer på DOLDs hemsida

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag