Nödstoppsmoduler

Klassiska nödstoppsmoduler för nödstoppsövervakning för att skydda människor och maskiner – SAFEMASTER
Nödstoppsmoduler, som ofta kallas nödstoppsreläer, är lämpliga för övervakning av säkerhetsfunktioner som nödstopp eller skyddsgrind i nästan alla applikationer. Nödstoppsmodulerna kännetecknas av maximal säkerhet för människa och maskin med minimalt utrymmesbehov och uppfyller alla kriterier upp till Performance Level (PL) e / Kategori 4 enligt DIN EN ISO 13849. Nödstoppsreläerna ser till att farliga rörelser på maskiner och anläggningar stoppas eller att energin stängs av vid fara. Detta ger ett tillförlitligt skydd för människa och maskin. De kompakta nödstoppsreläerna kan integreras i styrskåpet på ett mycket utrymmessnålt sätt och möjliggör tidsbesparande kabeldragning tack vare de instickbara fjäderklämmorna. SAFEMASTER-serien med nödstoppsreläer kännetecknas av ett stort urval av varianter och funktioner för ett brett spektrum av applikationer.

ETT BRETT SORTIMENT

Se fler av våra reläer på DOLDs hemsida

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag