Övervakning av skyddsgrindar

Övervakning av rörliga skyddsdörrssystem
DOLD erbjuder ett brett spektrum av moduler för övervakning av skyddsdörrar för en mängd olika tillämpningar. De kopplingsenheter som är färdiga att anslutas och monteras på DIN-skenor övervakar positionen för rörliga skyddsdörrar. De kan användas överallt där tillträde och/eller åtkomst till ett rum med farliga rörelser kräver skydd, t.ex. för drift av maskinen, konfiguration eller felsökning. Skyddsdörrsövervakningsmodulerna övervakar positionen för rörliga skyddsdörrsbrytare som aktiveras genom att skyddsanordningen öppnas och/eller stängs.

ETT BRETT SORTIMENT

Se fler av våra reläer på DOLDs hemsida

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag