Styrning av ljusridåer

Övervakning av ljusbarriärer och ljusraster
Om personer eller föremål närmar sig ett farligt område avaktiverar DOLD-ljusbarriärbrytarna den farliga rörelsen via kontaktlösa säkerhetsanordningar (AOPD) och säkerställer ett säkert tillstånd. Ljusbomsbrytarna används för att skydda personer som under hanteringsprocessen regelbundet måste sträcka sig in i maskiner och system som också utgör en riskkälla. En typisk tillämpning är transport och borttagning av arbetsstycken till pressar. En fördel med denna lösning är högre produktivitet genom längre cykeltider och genom att man kan avstå från mekaniska säkerhetsanordningar – utan att behöva sänka säkerhetsnivån.

ETT BRETT SORTIMENT

Se fler av våra reläer på DOLDs hemsida

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag