Mjukstartare

Mjukstartare med mjukstopp

MINISTART – Intelligent, flexibel och högpresterande!

DOLD mjukstartsanordningar i MINISTART-familjen säkerställer att dina maskiner startar försiktigt och smidigt och/eller minimerar en mängd olika problem som mekaniskt slitage vid direktstart av drivenheter, tippning eller glidning av laster på transportband, tryckstötar i ledningarna i pumpsystem och mycket mer. De minskar slitaget på och ökar livslängden för dina motorer och mekaniska drivkomponenter. DOLD mjukstartsenheter erbjuder ytterligare fördelar som en enkel och platsbesparande installation, ger flexibla konfigurationsalternativ och avlastar försörjningsnätet genom minskad startström.

 

 

 

Mjukstartare med mjukstopp

Softstarter with softstop UG 9019

Beskrivning av produkten 

 • Enkel och tidsbesparande driftsättning samt användarvänlig drift genom inställning via potentiometrar
 • Hybridrelä kombinerar fördelarna med reläteknik med slitstark halvledarteknologi
 • Hög tillgänglighet genom
  – Temperaturövervakning av halvledare
  – Hög motståndsspänning upp till 1500 V
Widths: 22,5 mm
Load voltage up to: 3AC 480 V
For three-phase motors, 400 V up to: 4 kW
Auxiliary voltage required: Yes
Signalling output: Yes
Extra functions: Temperature monitoring, Mains monitoring
Approvals: UL
Type: UG 9019

Datasheet

 

Mjukstartare

Softstarter IL 9017

Beskrivning av produkten 

 • Enligt IEC/EN 60947-4-2
 • Förlänger livslängden på 1-fas ekorrmotorer och mekaniska drivenheter
 • För enfasmotorer upp till 1,5 kW
 • Justerbar ramptid och startmoment
 • Halvledarna överbryggas efter start
 • LED-indikering
 • Enheterna finns i version med 2 kapslingar:
  – IL 9017: Djup 61 mm med plintar i botten för installationssystem och industriella distributionssystem enligt DIN 43880
  – SL 9017: Djup 100 mm med plintar upptill för skåp med monteringsplatta och kabelkanal. Bredd 35 mm
Widths: 35 mm
Load voltage up to: AC 230 V
For single-phase motors, 230 V up to: 1,5 kW
Type: IL 9017

Datasheet

 

Mjukstartare och mjukstoppsanordningGF 9016

Softstarter and softstop device GF 9016

Beskrivning av produkten 

GF 9016 mjukstartare och mjukstoppare är en elektronisk styrenhet för smidig start och stopp av trefas asynkronmaskiner. GF 9016 ökar långsamt strömmen på två faser, vilket gör att motorns vridmoment byggs upp långsamt. Detta minskar den mekaniska påfrestningen på maskinen och förhindrar skador på det transporterade materialet. När motorn går på full hastighet överbryggas effekthalvledarna i GF 9016 för att förhindra interna effektförluster och värmeuppbyggnad. Dessutom har GF 9016 en mjukstoppsfunktion som förlänger motorns stopptid och förhindrar att ett högt motmoment plötsligt stoppar motorn.

Datasheet 

 

Mjukstartare

Softstarter UH 9018

Beskrivning av produkten 

Mjukstartaren UH 9018 är en elektronisk enhet som gör det möjligt att starta 1-fas- eller 3-fas-induktionsmotorer på ett smidigt sätt. Enheten ökar långsamt strömmen på två faser, vilket gör att motorns vridmoment byggs upp långsamt. Detta minskar den mekaniska belastningen på maskinen och förhindrar skador på det transporterade materialet. Dessa egenskaper möjliggör kostnadsbesparande konstruktioner av mekaniska växlar. När motorn är uppe i full hastighet överbryggas effekthalvledarna i UH 9018 för att förhindra interna effektförluster och värmeuppbyggnad. UH 9018 har dessutom en mjukstoppsfunktion som förlänger motorns stopptid och förhindrar att höga motmoment plötsligt stoppar motorn.

Widths: 45 mm
Load voltage up to: 3AC 400 V
For three-phase motors, 400 V up to: 7,5 kW
Signalling output: Yes
Extra functions: Temperature monitoring, Mains monitoring
Type: UH 9018

Datasheet

 

Mjukstartare

Softstarter PF 9015

Beskrivning av produkten 

PF 9015 i MINISTART-familjen är en robust elektronisk styrenhet för mjukstart och mjukstopp av 3-fas asynkronmotorer med integrerade övervakningsfunktioner. Efter mjukstart överbryggas halvledarna av reläkontakter för att minska effektförlusten i enheten.

Widths: 67,5 mm
Load voltage up to: 3AC 480 V
For three-phase motors, 400 V up to: 7,5 kW
Auxiliary voltage required: Yes
Signalling output: Yes
Extra functions: Temperature monitoring
Type: PF 9015

Datasheet

 

Mjukstartare för värmepumpar

Softstarter for heating pumps PF 9029

Beskrivning av produkten 

The PF 9029 from the MINISTART-family is a robust electronic control unit for soft starting of compressor motors with integrated monitoring functions. After successful starting the semicon-ductors are bridged by relays to minimize the power dissipation of the units.

Widths: 67,5 mm
Load voltage up to: 3AC 460 V
For three-phase motors, 400 V up to: 18,5 kW
Auxiliary voltage required: Yes
Signalling output: Yes
Extra functions: Temperature monitoring, Mains monitoring
Type: PF 9029

Datasheet

 

Mjukstartare

Softstarter BI 9025

Beskrivning av produkten 

Softstarters är elektroniska enheter som gör att 1-fas eller 3-fas induktionsmotorer startar mjukt. Enheterna ökar långsamt strömmen på två faser, vilket gör att motorns vridmoment byggs upp långsamt. Detta minskar den mekaniska påfrestningen på maskinen och förhindrar skador på det transporterade materialet. När motorn är uppe i full hastighet överbryggas semikoncentratorerna i enheten för att förhindra interna effektförluster och värmeuppbyggnad. Dessutom medger enheten en mjukstoppsfunktion som förlänger motorns stopptid och förhindrar att höga motmoment plötsligt stoppar motorn.

Widths: 90 mm
Load voltage up to: 3AC 480 V
For three-phase motors, 400 V up to: 15 kW
Auxiliary voltage required: Yes
Extra functions: Temperature monitoring
Type: BI 9025

Datasheet

 

Mjukstartare med DC-broms

Softstarter with DC-brake BI 9028

Beskrivning av produkten 

 • Motor med växel-, rem- eller kedjedrift
 • Fläktar, pumpar, transportsystem, kompressorer
 • Maskiner för träbearbetning, centrifuger
 • Förpackningsmaskiner, dörrdrivare
Widths: 90 mm
Load voltage up to: 3AC 480 V
For three-phase motors, 400 V up to: 15 kW
Auxiliary voltage required: Yes
Signalling output: Yes
Extra functions: Temperature monitoring, Mains monitoring
Type: BI 9028

Datasheet

 

Mjukstartare med DC-broms

Softstarter with DC-brake GF 9229

Beskrivning av produkten 

 • Skydd av drivenheten
 • Integrerad bypass-kontaktor
  – Integrerad bromskontaktor
 • Omfattande parametrering och diagnos via LCD-display
 • Slitage- och underhållsfri
 • Funktionstest av bromskretsen efter tryckning på startknappen
Widths: 103, 205 mm
Load voltage up to: 3AC 575 V
For three-phase motors, 400 V up to: 30 kW
Auxiliary voltage required: Yes
Signalling output: Yes
Extra functions: Temperature monitoring
Type: GF 9229

Datasheet

 

Mjukstartare med DC-broms

Softstarter with DC-Brake BL 9228

Beskrivning av produkten 

 • Enligt IEC/EN 60947-4-2
 • 2-fas motorstyrning
 • För motorer upp till 15 kW vid 3 AC 400 V
 • Separata inställningar för start- och bromstid samt start- och bromsmoment
 • Ingen bromskontaktor nödvändig
 • Med automatisk stilleståndsdetektering
 • Underhålls- och slitagefri
 • Hjälpspänningar AC 230 V, AC 400 V och DC 24 V
 • Övervakar underspänning och fasföljd
 • 3 reläutgångar för indikering av status och fel med LED-indikering
 • Med ingång för detektering av motortemperatur
 • Funktionstest av bromskretsen vid aktivering av På-knappen
 • Övervakad bromsström
  – säker övervakad start
  – skydd mot oavsiktlig start
  – säker frånkoppling av motorkontaktorn efter avslutad bromsning
 • BL 9228 upp till 7,5 kW: 90 mm bredd
 • BL 9228 upp till 15 kW: 112,5 mm bredd
Widths: 90, 112,5 mm
Load voltage up to: AC 480 V
For three-phase motors, 400 V up to: 15 kW
Auxiliary voltage required: Yes
Signalling output: Yes
Extra functions: Temperature monitoring
Type: BL 9228

Datasheet

 

Relaterade produkter

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag