Nödstopp modul UF 6925

Nödstoppsmodulen UF 6925 är lämplig för att skydda människor och maskiner genom säkerhetsrelaterad aktivering eller inaktivering av en säkerhetskrets. Den används i applikationer med nödstoppsknappar och säkerhetsgrindar

Fördelar

 • För säkerhetsapplikationer upp till PL e / Cat. 4 t.ex. SIL 3
 • Sparar utrymme
 • Anslutning på framsidan
 • Manuell eller automatisk start
 • Kan även användas för skyddsgrindar
 • Avkänning av linjefel på på-knapp

Tekniska specifikationer

Motsvarar

 • PL e och kategori 4 enligt EN ISO 13849-1
 • SIL 3 enligt EN 61508
 •  maximal SIL 3 enligt EN IEC 62061

Kan användas i följande applikationer:

 • Enligt EN 61511
 • Enligt EN 50156-1 för ugnar
 • 2-kanalig drift

Tvångsstyrda utgångskontakter

 • Med eller utan övervakning av korsfel i nödstoppsslingan, brytare S1
 • Manuell omstart eller automatisk omstart, brytare S2
 • LED-indikator för kanal 1, 2 och Netz
 • Bredd 17,5 mm

Relaterade produkter

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag