Säkerhetsreläer

Se vårt utbud av Säkerhetsreläer

SAFEMASTER – från monofunktionella säkerhetsreläer till multifunktionella, konfigurerbara säkerhetssystem samt trådlösa säkerhetslösningar
Säkerhetsreläer i SAFEMASTER-serien övervakar säkerhetsfunktioner som nödstopp, säkerhetsgrind, ljusbarriär, tvåhandskontroll, säkerhetsmatta eller ljusgaller samt andra funktioner. Lösningarna för säker driftövervakning säkerställer ökad produktivitet och förarsäkerhet genom att kombinera säker hastighet, stillastående eller frekvensövervakning, valfritt även sensorlös. De multifunktionella säkerhetslösningarna möjliggör säker övervakning av alla säkerhetskretsar för maskiner och system genom modulära och konfigurerbara säkerhetssystem. Förutom det säkra mobila radionödstoppsystemet och trådlösa strömbrytare i SAFEMASTER W-familjen, erbjuder Dold också ett säkert, dubbelriktat radiosäkerhetssystem.

ETT BRETT SORTIMENT

Se fler av våra reläer på DOLDs hemsida

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag