Gränssnittsmoduler

Realisering av säkerhetsorienterad omkoppling
Kopplingsmoduler från Dold är konstruerade med tvångsstyrda kontakter enligt IEC 61810-3. Den tvångsstyrda öppnaren möjliggör övervakning av stängningskontakterna. Som en länk mellan logik och last används de för omkoppling av säkerhetsorienterade funktioner. Dolds kopplingsmoduler används också för att konfigurera självövervakande säkerhetsbrytare. De är också de enheter som väljs för justering av styr- och effektnivån samt för omkoppling av säkerhetsorienterade funktioner.

ETT BRETT SORTIMENT

Se fler av våra reläer på DOLDs hemsida

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag