Smart motorstartare UG 9256

Smart motorstartare UG 9256

Produktbeskrivning
Den smarta motorstartfunktionen är en mjukstart, reversering och skydd av 3-fas asynkronmotorer. Överström detekteras när den inställda strömmen överskrids längre än 2 sekunder. Riktningsändring sker via reläomkoppling. Reläerna är då frånslagna. Detta säkerställer en lång livslängd.

Produktinformation

 • Upp till 6 funktioner i en enhet
  – Backning moturs
  – Backning medurs
  – Mjukstart
  – Mjukstopp
  – Strömövervakning eller motorskydd
  – Galvanisk separation via tvångsstyrda kontakter kontaktavstånd min. 0,5 mm
 • 80 % mindre utrymme
 • Enkel och tidsbesparande idrifttagning samt användarvänlig drift genom inställning via potentiometrar på absoluta skalor
 • Skydd mot blockering
 • Hybridrelä kombinerar fördelarna med reläteknik med slitagefri halvledarteknik
 • Hög tillgänglighet genom
  – Temperaturövervakning av halvledare
  – Hög motståndsspänning upp till 1500 V
  – Lastfri reverseringsfunktion för reläer
 • Som tillval med inaktiverad strömövervakning

 

Funktioner

 • Enligt IEC/EN 60947-4-2
 • För reversering av 3-fasmotorer från 30 W till 150 W resp. 90 W till 750 W resp. 550 W till 4 KW vid AC 400 V
 • 2-fas mjukstart
 • Max. 4 potentiometrar för inställning av startmoment, retardationsmoment, mjukstart/-stopp, överströmsgräns eller nominell motorström
 • 4 lysdioder för statusindikering
 • Reversering med strömlösa reläer, mjukstart, mjukstopp med tyristor
 • Galvaniskt separerade 24V-ingångar för med- och moturs
 • Återställningsknapp på framsidan
 • Anslutningsmöjlighet för extern återställningsknapp
 • Reläindikatorutgång för drift
 • Indikatorutgång enligt kundens specifikation (på begäran)
 • Galvanisk separation mellan styrkrets och strömkrets
 • Bredd: 22,5 mm


Technical specifications

Width: 22,5 mm
1- / 3-phase: 3
Auxiliary voltage: DC 24 V
Load voltage up to: 3AC 200 – 480 V
Load current up to: 9 A
On/Off Input Control: DC
Signalling output: Yes
Temperature monitoring: Yes
Approvals: UL
Type: UG 9256

Produktblad

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag