Smart motorstartare UG 9256

Smart motorstarter UG 9256

Den smarta motorstartfunktionen är en mjukstart, reversering och skydd av 3-fas asynkronmotorer. Överström detekteras när den inställda strömmen överskrids längre än 2 sek. Riktningsreversering sker via reläomkoppling. Reläerna är då frånslagna. Detta säkerställer en lång livslängd.

Width: 22,5 mm
1- / 3-phase: 3
Auxiliary voltage: DC 24 V
Load voltage up to: 3AC 200 – 480 V
Load current up to: 9 A
On/Off Input Control: DC
Signalling output: Yes
Temperature monitoring: Yes
Approvals: UL
Type: UG 9256

Datasheet

 • Upp till 6 funktioner i en enhet
  – Reversering moturs
  – Reversering medurs
  – Mjukstart
  – Mjukstopp
  – Strömövervakning eller motorskydd
  – Galvanisk separation via tvångsstyrda kontakter Kontaktavstånd min. 0,5 mm
 • 80 % mindre utrymme
 • Enkel och tidsbesparande idrifttagning samt användarvänlig drift genom inställning med potentiometrar på absolutskalor
 • Skydd mot blockering
 • Hybridrelä kombinerar fördelarna med reläteknik med slitstark halvledarteknik
 • Hög tillgänglighet genom
  – Temperaturövervakning av halvledare
  – Hög motståndsspänning upp till 1500 V
  – Lastfri relävändningsfunktion
 • Som tillval med avaktivering av strömövervakning

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag