Smart motorstarter med automatisk korrigering av fasföljden UG 9256/807

Smart motorstarter med automatisk korrigering av fasföljden UG 9256/807

Produktbeskrivning
Den smarta motorstartern UG 9256/804 och UG 9256/807 används för att alltid ge en medurs fassekvens och för att starta asynkronmotorer. Oberoende av fasföljden på ingången kommer den alltid att ge medurs sekvens på utgången till motorn. Enheten skyddar också motorn mot fasfel och överbelastning av motorn. Reläerna i reverseringskretsen växlar utan ström. Detta ger en lång elektrisk livslängd. För att minska motorns startström och skydda frekvensomriktaren är motorstartaren utrustad med en fast mjukstartfunktion.

Produktinformation

 • Upp till 4 funktioner i en enhet
  – Medurs fasföljd vid motoranslutningsterminalerna
  – Detektering av fasfel
  – Motorskydd klass 10 A, klass 5
  – Mjukstart
 • Galvanisk nätseparation genom tvångsstyrda kontakter Kontaktöppning min. 0,5 mm (UG 9256/807)
 • 66 % mindre utrymme
 • Enkel och tidsbesparande idrifttagning samt användarvänlig drift genom inställning via potentiometer på absolut skala
 • Hybridrelä kombinerar fördelarna med reläteknik med slitagefri halvledarteknik
 • Hög tillgänglighet genom
  – Temperaturövervakning av halvledare
  – Hög tålig spänning upp till 1500 V
  – Lastfri reverseringsfunktion för reläer

 

Funktioner

 • Enligt UL 60947-4-2, IEC/EN 60947-4-2
 • För att reversera det roterande fältet
 • För 3-fasmotorer med nominell motorström från Ie 1,5 A … 9,0 A
 • 1 potentiometer för inställning av motormärkström
 • 3 lysdioder för statusindikering
 • Reversering med strömlösa reläer, växling med tyristor
 • Galvaniskt separerade 24V-ingångar för medurs
 • Återställningsknapp på framsidan
 • Anslutningsmöjlighet för extern återställningsknapp
 • Reläindikatorutgång för drift
 • Galvanisk separation mellan styrkrets och strömkrets
 • Galvanisk separation av motorplintar från nätspänning i frånläge eller feltillstånd (UG 9256/807)
 • Bredd 22,5 mm

 

Technical specifications

Width: 22,5 mm
1- / 3-phase: 3
Auxiliary voltage: DC 24 V
Load voltage up to: 3AC 200 – 480 V
Load current up to: 9 A
On/Off Input Control: DC
Signalling output: Yes
Temperature monitoring: Yes
Type: UG 9256/807

Produktblad

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag