Relä för motorbroms BA 9034N

Relä för motorbroms BA 9034N

Produktbeskrivning
Matningsspänningen ansluts till plintarna L1-L2 och förreglingskontakten X5-X6 stängs för att aktivera motorkontaktorn. En grön LED indikerar drift. Motorn kan startas med startknappen. DC-spänningen för bromsning genereras på plintarna T1 och T2. Bromssekvensen är enligt följande: Genom att trycka på stoppknappen frånkopplas motorns kontaktor. När X3-X4 (motorkontaktorens kontakt) sluts startar bromsningen. Efter en säkerhetstid stängs bromskontaktorn för den inställda bromstiden och bromsströmmen flyter genom motorn.

Produktinformation

 • Högre säkerhetsnivå och mer ekonomisk genom kort stoppcykel
 • Kostnadsbesparande
 • Kompakt design
 • Lätt att installera, inget behov av strömmätningsinstrument

 

Funktioner

 • Enligt IEC/EN 60947-4-2
 • För alla asynkrona en- och trefasmotorer
 • DC-broms med envägslikriktning upp till max. 32 Aeff
 • Styrs av mikrokontroller
 • Lätt att montera i befintliga installationer
 • Slitagefri och underhållsfri
 • Integrerad bromskontaktor
 • Montering på DIN-skena
 • Justerbar bromsström (kontrollerad ström)
 • Med automatisk stilleståndsdetektering
 • Variant /100
  – med styrning av bromstid
  – utan detektering av stillestånd
 • Bredd: 45 mm

 

Technical specifications

Width: 45 mm
Braking current adjustable up to max.: 32 A
Braking time adjustable up to max.: 31 s
Automatic standstill monitoring: Yes
Signalling output: Yes
Type: BA 9034N

Produktblad

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag