Relä för motorbroms GB 9034

Relä för motorbroms GB 9034

Produktbeskrivning
De elektroniska bromsenheterna möjliggör slitagefri bromsning av asynkronmotorer med trefas- och växelström. Bromsenheterna används för drivenheter som av säkerhets- och funktionsskäl måste bromsas på ett tillförlitligt sätt. Beroende på enhetens version och användarens specifikation kopplas bromsströmmen från efter en inställd bromstid eller via den integrerade stilleståndsdetekteringen efter att motorn har stannat. Vid stilleståndsberoende bromsning signalerar en potentialfri signalkontakt om motorn inte har stannat inom den maximala bromstiden.

Produktinformation

 • Högre säkerhet och ekonomisk effektivitet tack vare kortare utkörningstider
 • Lätt att montera även i befintliga styrkretsar
 • Slitage- och underhållsfri

 

Funktioner

 • Enligt IEC/EN 60947-4-2
 • DC-broms med envägslikriktare upp till 600 A
 • Kan användas på alla asynkronmotorer
 • Integrerad bromskontaktor för enheter upp till 60 A
 • Montering på 35 mm DIN-skena för 25 A-enheter
 • Justerbar bromsström
 • Med automatisk stilleståndsövervakning
 • Som tillval med indikatorrelä för stilleståndsövervakning
 • Som tillval med stjärn-delta startfunktion
 • Som tillval med motorskydd med termistor
 • Som tillval med bred spänningsingång
 • BN 9034: 200 … 575 V, GB 9034: 200 … 690 V
 • Bredd max. 310 mm

 

Technical specifications

Width: 110 mm
Braking current adjustable up to max.: 600 A
Braking time adjustable up to max.: 320 s
Automatic standstill monitoring: Yes
External brake contactor required: Yes
Signalling output: Yes
Temperature monitoring: Yes
Type: GB 9034

Produktblad 

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag