Smart motorstartare med automatisk korrigering av fasföljd UG 9256/804

Smart motorstarter with autom. phase sequence correction UG 9256/804

Den smarta motorstartaren UG 9256/804 och UG 9256/807 används för att alltid ge en medurs fasföljd och för att starta asynkronmotorer. Oberoende av fasföljden på ingången kommer den alltid att ge medurs sekvens på utgången till motorn. Enheten skyddar även motorn mot fasfel och motoröverbelastning. Reläerna i reverseringskretsen växlar utan ström. Detta ger en lång elektrisk livslängd. För att minska motorns startström och skydda frekvensomriktaren är motorstartaren utrustad med en fast mjukstartfunktion.

Width: 22,5 mm
1- / 3-phase: 3
Auxiliary voltage: DC 24 V
Load voltage up to: 3AC 200 – 480 V
Load current up to: 9 A
On/Off Input Control: DC
Signalling output: Yes
Temperature monitoring: Yes
Type: UG 9256/804

Datasheet

Kontakta oss idag

Kontakta Power Automation idag